Services

thai-flag.png  uk-flag.png

service.jpg

ทางบริษัทสามารถบริการการออกแบบสินค้าให้ลูกค้าได้

  • เป็นกระสอบระบบพิมพ์เฟล็กซ์โซ่ ซึ่งทางบริษัทจะไม่คิดค่าใช้จ่าย
  • เป็นกระสอบระบบเคลือบฟิล์มการ์เวียร์ บริษัทคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง
  • การจัดส่งสินค้าของบริษัทมีความพร้อม ในการขนส่งสามารถส่งสินค้าได้รวดเร็วตามความต้องการของลูกค้า รถขนส่งของของทางบริษัทมีลักษณะเป็นตู้ทึบซึ่งจะกันความชื้นและฝุ่นละออง ทำให้บรรจุภัณฑ์ของบริษัทมีความสะอาดไม่มีสิ่งปนเปื้อน